Domů Autor Onlinejazyky.cz Angličtina pro elektroenergetiku B1+

Angličtina pro elektroenergetiku B1+

2 490 

Začít zdarma

Popis kurzu

Angličtina pro elektroenergetiku B1+ je určena pro studenty, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu o výrazy týkající se elektrické energie, obnovitelných i neobnovitelných zdrojů či elektrických systémů různého druhu a naučit se gramatiku potřebnou k využití této slovní zásoby.

Jazykový základ pro tento kurz je úroveň B1. V kurzu se studenti seznámí s odbornou terminologií používanou v oblasti elektroenergetiky (fosilní zdroje, obnovitelné zdroje, elektrárny atp.) Výstupní úroveň kurzu je B1+.

Po dokončení kurzu jsou studenti schopni pojmenovat velké množství skutečností a objektů spojených s elektrickými systémy, zdroji energie či praktickým využitím elektroniky. Mimo to si studenti interaktivní formou procvičí přítomné časy, nepřímou řeč, modální slovesa, použití členů či kondicionály.

Kurz je členěn do 7 kapitol, které jsou dále děleny do 28 podlekcí.

Autor kurzu: Onlinejazyky.cz

Obsah kurzu

Tematické okruhy

 • Fossil fuels
  • Energetics
  • Non-renewable resources
  • Non-renewable resources
  • Revision
 • Renewable sources
  • Renewable sources
  • Renewable sources
  • Renewable sources
  • Revision
 • Electricity
  • Thermal powerstations
  • Other powerstations
  • Electric power transmission
  • Revision
 • Electronics
  • Electronic components
  • Integrated circuits
  • Devices around us
  • Revision
 • Electrical system
  • Electrical system
  • Electronic safety systems
  • Electronically controlled equip.
  • Revision
 • Electronics use
  • Future electronics
  • Electronics in process
  • Ecology
  • Revision
 • Revision
  • Fuel
  • Power station
  • Electronics
  • Automotive

Gramatika

 • simple tense
 • present perfect
 • comparison
 • superlatives
 • articles – the
 • articles – a/an
 • like/as
 • as if/as though
 • reported speech – rules
 • reported speech – use
 • certainty and possibility – present
 • certainty and possibility – past
 • passive – present, past, future
 • passive – modals, gerunds, infinitive
 • defining relative clauses
 • non-defining relative clauses
 • conditionals – zero, firts
 • conditionals – second, third
 • gerunds and infinitives
 • hypothetical meaning – wish, if only…
 • habit – used to, would…
 • participle clauses
 • necessity and obligation
 • advice and permission
 • It is…/There is…
 • during, for, while, until, by – use
 • mixed conditionals
 • polite expressions, linking words
 • have/get something done
 • ability
 • too, very, enough
 • so, such

Fráze

 • Energy conversion efficiency is…
 • Thermal energy results in…
 • Lignite is the lowest rank of coal.
 • Methan is a chemical compound.
 • Wetland is an area of…
 • This health supplement contain…
 • Sunlight is essentially free.
 • Pollution is a substance that…
 • Dam is a barrier that holds water.
 • We use energy very wastefully.
 • The energy is generated…
 • It is the gaseous form of the water.
 • Heliostats concentrate sunlight…
 • It may overflow the dam.
 • You can’t use this type of fuse.
 • The sugestions have been discussed.
 • The analysis had to be made.
 • Transistor is a semiconductor device.
 • Rectifier is an electrical device that…
 • Digital system uses discrete values.
 • Memory chip can store data.
 • Byte is a unit of digital information.
 • I wish I could be an engineer.
 • He used to work as an engineer.
 • It’s an electromechanical device…
 • You have (got) to…
 • You should take it to a mechanic.
 • There is a broken diode in the lamp.
 • It has power windows.
 • If you had bought a hybrid car,…
 • If you wouldn’t mind…
 • It is a fully automated factory.
 • Every machine can break sometimes.
 • The plane has enough power to…

Slovíčka

 • energy (resource, transformation, physics, mass, efficiency…)
 • transformation (thermal, radiant, sound, luminous, elastic…)
 • coal (lignite, bituminous coal, combustion, extraction…)
 • oil (plastics, fertilizer, petrol, gasoline, kerosene, mazut…)
 • peat (combustible, decomposition, bog, wetland, fibrous…)
 • oil sands and shale (deposit, tar, cracking, sedimentary rocks…)
 • renewable energy (replenish, greenhouse gas, accumulate…)
 • renewable sources in use (tide, geothermal heat, sustainable…)
 • solar energy (photovoltaics, inexhaustible, thermal mass…)
 • water energy (watermill, trompe, riverbed, sedimentation…)
 • biofuel (carbon fixation, gasoline additive, deforestation…)
 • ocean energy (axial turbine, tidal lagoons, funnel, barrage…)
 • TPS (convert, conductor, electric utility, AC/DC current…)
 • steam-electric powerstation (cooling tower, ransmission line…)
 • hydroelectric dam (reservoir, intake, penstock, powerhouse…)
 • photovoltaic plant (photovoltaic array, breaker box, fuse box…)
 • transmission (overhead, substation, network, grid, blackout…)
 • distribution (delivery, pole-mount transformer, stray voltage…)
 • active components (transistor, integrated circuit, rectifier…)
 • passive components (resistor, capacitor, inductor, coil…)
 • classification (logic gate, flip-flop, multiplexer, amplification…)
 • advances (memory chip, nanometre-scale, biodegradation…)
 • ICT (software, convergence, byte, printer, connection…)
 • display device (output device, tactile, segment display…)
 • electrical system (ignition switch, gauges, horn, frame…)
 • ignition circuit (coil wire, distributor cap, sparking plug…)
 • IPAS (sonar, backup camera, obstacle, steering, reverse…)
 • ABS (speed sensor, valve, pump, lock-up, master cylinder…)
 • lighting & signaling system (dipped beam, reversing lamps…)
 • powered equipment (powered wing mirror, odometer…)
 • hybrid vehicle (petro-air hybrid, emission, regenerative braking…)
 • fuel cell (hydrogen, electrolyte, electric motor, anode, oxygen…)
 • assembly line (lights-out factory, conveyor, security threats…)
 • control (fuzzy logic, human-machine interface, on-off control…)
 • recycling (fresh raw material, incineration, drop-off centre…)
 • consumer waste (profit, mixed waste, sorting facility, stage…)
 • a další …

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Specializujeme se na začátečníky a na věčné začátečníky a víme, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání začátečníkům jazyk ovládnout, a ty vám pomůžeme překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi opravdu angličtinu naučíte.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny pro začátečníky Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Kurz angličtina pro úplné a věčné začátečníky se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho začátečníků jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Co říkají naši reální studenti

Ukázka kurzu

Certifikát

Po dokončení kurzu Angličtina pro elektroenergetiku B1+ získáte certifikát o absolvování.

Je kurz drahý?

Za 7 měsíční online kurz Angličtina pro elektroenergetiku B1+ zaplatíte 2 490 Kč. Na první pohled dost peněz. Ale počítejte s námi. Průměrný student studuje kurz 7 měsíců, což po přepočtu znamená, že náklady na kurz jsou 355 Kč měsíčně. Neplatíte za učebnice, za jízdenky ani za parkovné. Nepropadnou vám peníze za nevychozené lekce.  Je drahé dát necelých 12 Kč denně za to, že konečně ovládnete angličtinu?

Garance kvality

Víme, že mnoho studentů zkusilo již mnoho metod učení se anglického jazyka. Také víme, že velká část tradičních metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a jazyk se s námi naučíte. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám kurz z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia angličtiny do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz Angličtina pro elektroenergetiku B1+ je určen pro znalé začátečníky. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš snadná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Naprostá spokojenost. Zábavná a velmi dobře zpracovaná forma výuky.“

Marek Doležal, 42 let

„Zatím jsem spokojen. Technické věci mi jdou, ale s gramatikou je to horší.“

Tomáš Horák

„Kurzy jsou velmi dobře sestavené. Děkuji.“

Michal Patočka

Parametry kurzu

Metodické parametry

počet výukových obrazovek a cvičení 500+
doporučená délka studia 7 měsíců dle intenzity studia
počet slovíček a frází 500+
výklady v češtině ano
překlady slovíček do češtiny ano
možnost volitelných skype lekcí ano
vyučovací metody komunikativní, direktivní
vyučovaná angličtina britská
vstupní požadavky na studenta jazyková úroveň angličtiny A2

Jazykové dovednosti

poslech ano audio a video nahrávky
čtení ano autentické texty
psaní ano formou doplňovacích cvičení
mluvení ano voice recognition + nahraj se a poslechni + doplňkově skype
gramatika ano formou výkladů a cvičení
slovíčka ano formou výkladů a cvičení

Forma procvičování slovíček

zadání napsané student napíše ano
zadání napsané student vybere z možností ano
zadání napsané student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání napsané student vysloví ano
zadání vyslovené student napíše ano
zadání vyslovené student vybere z možností ano
zadání vyslovené student potvrdí znalost či neznalost ano
zadání vyslovené student vysloví ano
procvičování z češtiny do angličtiny ano
procvičování z angličtiny do češtiny ano

Způsob práce s motivací

vyhodnocovaní videa ano s možností vypnutí
retenční emailing ano s možností vypnutí
gamifikační prvky nástěnka, ukazatel pokroku, % dokončení a další
videoprůvodce nevyužívá se
motivace příběhem nevyužívá se
kurz rozdělen na dny ne, kurz rozdělen dle kapitol
živá podpora ano, online přímo ve studovně

Technické parametry

forma studia online v internetovém prohlížeči
doporučené prohlížeče Google Chrome (Windows, OS X, Linux)
dostupnost počítač, tablet, telefon
provedení mobilní verze responsivní design
potřeba instalace ne

Uživatelské informace

forma uživatelské podpory online chat, telefon, email
dostupnost uživatelské podpory 12 hodin denně (8 - 16 hod. v pracovní dny)
certifikát o absolvování kurzu ano
možnost přístupu do kurzu 24 hodin denně
platnost licence 3 roky
autoři kurzu tým ONLINE learning s.r.o.

Firemní výuka – Angličtina pro elektroenergetiku B1+

Kurz Angličtina pro elektroenergetiku B1+ je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Angličtina pro elektroenergetiku B1+”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.